Kernvisie Methode

       "krachtig anders leren"

Als de leerstijl van je kind niet passend is bij het huidige onderwijssysteem.....

Ik kijk graag of ik je kan helpen


Veel mensen met leerproblemen hebben een voorkeur om in beelden en gevoelsmatig te denken. Bijvoorbeeld mensen die hooggevoelig zijn, mensen die in het ASS vallen, mensen met een vertraagde ontwikkeling, met AD(H)D of hoogbegaafdheid. Ook mensen met het                  (vermoede) label dyslectie of dyscalculie zie je vaak binnen deze groep vallen.


Er zit meer in dan dat er uit komt is een veel gehoorde kreet bij deze kinderen en volwassenen.....


Met de Kernvisie methode kan ik kinderen of volwassenen helpen met leerproblemen.

Door het hebben van leerproblemen gaat vaak ook het zelfvertrouwen van iemand naar beneden.

 

De Kernvisie methode kan kinderen en volwassenen met behulp van diverse technieken helpen om hun visuele en gevoelsmatige talenten zo in te zetten dat het kind en/of volwassene grip krijgt op de lesstof op school en in de samenleving. Hij krijgt zo de kans zich verder te ontwikkelen als een mens met een goed zelfvertrouwen

De overtuiging van "ik kan het toch niet, het zal me wel niet lukken" wordt verandert in "ik kan het WEL". 


Er zijn verschillende trajecten die ik je kan aanbieden:


Voor kinderen van de basisschoolleeftijd:

Traject van ongeveer 24 weken

Éen keer per 3 weken komen we bij elkaar. Gemiddeld zo’n 8 keer.

 

Het kind gaat leren “hoe zijn hoofd werkt” en hoe hij dus kan leren.

Hij wordt “regisseur” van zijn eigen hoofd en hierdoor groeit het zelfvertrouwen.

Sociaal emotioneel worden belemmerende overtuigingen die het leren in de weg staan opgelost.

 

Ik behandel allerlei onderwerpen in rekenen, taal en lezen die op de basisschool geleerd worden. Ik kijk in welke groep het kind zit en welke vaardigheden daar op programma staan en geleerd moeten worden.

Het kind,  maar ook de ouder leert hoe het kind WEL  kan leren.

Er zit bewust drie weken verschil tussen elke afspraak. De ouders wordt ook om medewerking gevraagd. De ouder krijgt de belangrijke taak om het kind mee te helpen met het oefenen.

Het doel is dat het kind weer plezier krijgt in het leren doordat het zichzelf beter leert kennen in hoe zijn hoofd werkt.

 

 

Voor kinderen in het voortgezet onderwijs

 

Een traject van 12 weken. We komen gemiddeld 4 keer bij elkaar.

 

Het blijkt dat kinderen met een leerstijl die vooral gevoelsmatig en in beelden is vooral uitvallen in de tweede klas van het voortgezet onderwijs.

In de eerste van het voortgezet onderwijs konden ze het tempo nog wel volgen.

Het zijn vaak kinderen die met allerlei trucjes in hun hoofd , die ze zichzelf hebben aangeleerd op de basisschool het nog prima bij konden houden in de brugklas.

Nu het tempo hoger wordt weten ze niet meer hoe ze het allemaal kunnen doen.

 

Ik kijk samen met het kind waar de problemen zitten.  We oefenen dat de basisvaardigheden er goed in zitten waardoor sommen maar ook het lezen en verbanden leggen in teksten makkelijker gaat.

 

Het programma bevat oa de volgende onderdelen:


*   het aanleren van de techniek hoe je woordbeelden "opslaat in je hoofd".

     Dit kunnen toepassen bij het aanleren van talen 

*   tegenwoordige tijd, verleden tijd en voltooid deelwoord

*   begrijpend lezen en het mindmappen

    (structuur aanbrengen bij het leren van grote stukken tekst).
*   de basis rekentechnieken en checken je of het rekenen geautomatiseerd is.

 

 

Voor volwassenen

 

Ik zal het traject wat ik met pubers loop ook doorlopen met volwassenen om zo te achterhalen waar de problemen zitten. Ook de volwassene leert regisseur over zijn hoofd te worden bij het leren leren. Dit om zo zich verder te kunnen ontwikkelen in de maatschappij en te groeien in zelfvertrouwen! Denk aan verder leren of allerlei administratieve handelingen op de computer beter te kunnen begrijpen en mee om te gaan.De Kernvisie methode is ontwikkeld door Wim Bouman.

Je kunt ook eerst het boek Krachtig anders leren lezen waarin hij beschrijft hoe een visueel/ gevoelsmatig kind het beste leert.

Voor meer informatie kun je ook de website www.kernvisiemethode.nl  bekijken.